Trạm 220kV Than Uyên đưa vào hoạt động máy biến áp 220kV thứ hai

Công trình lắp đặt máy biến áp (MBA) AT2 220kV – 250 MVA thứ hai tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Than Uyên (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tổ chức nghiệm thu, đóng điện chiều 24/11. Qua đó, nâng tổng dung lượng của trạm lên 500MVA.

MBA AT2 220kV – 250 MVA tại TBA 220kV Than Uyên đã được đóng điện thành công

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc điều hành quản lý dự án. Dự án đã hoàn thành vượt tiến độ gần 40 ngày so với kế hoạch đề ra. 

Ngoài lắp đặt mới MBA 220kV – 250 MVA 3 pha, các hạng mục khác trong dự án như: Lắp đặt thiết bị ngăn lộ tổng 220kV và 110kV của máy biến áp mới; lắp đặt thiết bị cho ba ngăn lộ đường dây 110kV và các thiết bị đồng bộ khác.

Trạm 220kV Than Uyên tiếp nhận công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Lào Cai, Lai Châu để truyền tải lên lưới điện quốc gia. Đồng thời, việc hoàn thành dự án góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải huyện Than Uyên. Đây cũng là TBA không người trực đầu tiên tại  khu vực Tây Bắc.


  • 25/11/2019 10:28
  • Quang Thắng
  • 40451