Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn được nâng công suất lên 626MVA

Ngày 6/3, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

TBA 220kV Ngũ Hành Sơn vừa được bổ sung máy biến áp 220kV - 250MVA 

Dự án do Tổng công ty Truyển tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, quy mô lắp đặt mới 1 máy biến áp 220kV - 250 MVA; phía 220kV lắp đặt 1 dao cách ly, 1 sứ đỡ; phía 110kV lắp đặt 1 ngăn lộ; bổ sung tủ bảng, hoàn thiện hệ thống điều khiển bảo vệ trạm cho phần lắp đặt mới; kết nối tín hiệu SCADA máy biến áp lắp mới về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3),...

Dự án được khởi công ngày 31/8/2021. Theo tiến độ được EVNNPT phê duyệt, dự án cần hoàn thành đóng điện trong quý 3/2022. Tuy nhiên, do TBA 220kV Ngũ Hành Sơn luôn vận hành ở mức tải cao, nguy cơ mất ổn định nên Ban Quản lý dự án Truyền tải điện đã đôn đốc các nhà thầu và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình vào vận hành sớm nhất có thể.

Hiện nay, TBA 220kV Ngũ Hành Sơn đã được nâng công suất từ 376MVA lên 626MVA (trong đó có 2 máy 110kV - 63MVA và 2 máy 220kV- 250MVA), giúp tăng khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là khu công nghiệp, các nhà máy nhằm phục vụ để phát triển kinh tế xã hội và các nhu cầu dân sinh.

 


  • 06/03/2022 09:59
  • X.Tiến
  • 3885