Tuần 2 tháng 8: Giá mua điện bình quân là 1.287 đồng/kWh

Giá thị trường điện từ ngày 7 - 13/8 tăng so với tuần trước, do nhu cầu của hệ thống điện tăng cao, đặc biệt là các giờ cao điểm. Trong đó, ngày 8/8, hệ thống điện phải huy động 0,2 triệu kWh chạy dầu.

Trong tuần 3, giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Phụ tải trong tuần tăng rất cao do nền nhiệt tăng. Sản lượng toàn hệ thống đạt 4,31 tỷ kWh, bình quân 616,47 triệu kWh/ngày, tăng 7% so tuần trước. Trong đó, miền Bắc tăng 11,7%. Hệ thống điện vận hành ổn định.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài tại miền Bắc khiến cho nhiều hồ thủy điện nhỏ phải xả nước. Các nhà máy thủy điện lớn như Lai Châu, Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát được khai thác tối đa để giữ nước hồ ở ngưỡng cho phép của quy trình.


  • 29/08/2017 03:04
  • Thùy Lê