Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Tự hào 91 mùa xuân có Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn khẳng định niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Với niềm tin sắt son đó, trong thời gian qua, tuổi trẻ Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và không ngừng cống hiến.

Lễ gắn biển công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho công trình “Giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp máy biến áp (MBA) 500kV AT2 mở rộng tại trạm biến áp (TBA) 500kV Mỹ Tho”, tháng 7/2020. Ảnh: Lê Việt

Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Với 20 tổ chức đoàn trực thuộc và hơn 4.000 đoàn viên, Đoàn Thanh niên EVN là tổ chức tập hợp các thanh niên nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo, có trình độ cao. Trong những năm qua, tuổi trẻ EVN đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Bác, cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao, Đoàn Thanh niên EVN luôn đặt phong trào “Sáng tạo trẻ” gắn liền với nhiệm vụ chính trị là trọng tâm trong chương trình hành động hàng năm. Trong năm 2020, các đoàn viên thanh niên trong Tập đoàn đã tham gia gần 100 đề tài sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất, qua đó góp phần nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn. Ngoài ra, các đoàn viên thanh niên các cấp còn đóng góp nhiều sáng kiến cải cách hành chính cho đơn vị.

Cũng trong năm 2020, Đoàn Thanh niên EVN đã đăng ký và tham gia thực hiện 172 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 4 công trình cấp Khối, 13 công trình cấp huyện, 60 cấp cơ sở và 129 phần việc thanh niên. Tiêu biểu là các công trình cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương như: công trình “Tham gia giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500 kV AT2 mở rộng tại Trạm 500 kV Mỹ Tho” được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; công trình "Tham gia thi công, giám sát, nghiệm thu dự án mở rộng ngăn lộ 110kV tại Trạm biến áp 220kV Hàm Tân" được gắn biển chào mừng 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2020).

Dưới sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn, của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự chủ động của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn, ngay từ đầu năm, Đoàn Thanh niên EVN đã ban hành văn bản triển khai việc thực hiện phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên trong toàn Đoàn; ban hành quyết định phân bổ, giao chỉ tiêu việc thực hiện các công trình phần việc thanh niên cho các cơ sở Đoàn trực thuộc. Qua thực tiễn triển khai phong trào đã chứng minh, ở đâu đội ngũ cán bộ đoàn tâm huyết, nhiệt tình, có cách làm sáng tạo và tập hợp được đội ngũ thanh niên trẻ thì ở đó luôn là những đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều công trình thanh niên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi trực tiếp cho đơn vị mình.

Đoàn Thanh niên EVN vinh dự được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong năm 2020 do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng

Góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra đối với Đoàn Thanh niên là “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng động, sáng tạo, đủ năng lực vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên;… Phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, huy động tài năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ, hăng hái xung kích, tình nguyện đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; phát hiện, lựa chọn Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ trẻ cho Tập đoàn".

Bám sát nhiệm vụ này, Đoàn Thanh niên EVN đã xây dựng những giải pháp trọng tâm để triển khai. Trong đó, tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Để làm được điều đó, Đoàn Tập đoàn và các cấp đoàn kịp thời phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp, bảo vệ Tổ quốc. Các cấp đoàn cần phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn như: Đảm bảo sản xuất, vận hành hiệu quả, tối ưu hệ thống điện và thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được duyệt; Đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước;

Thứ tư, với lợi thế của tuổi trẻ trong việc thích ứng nhanh với Cuộc CMCN 4.0, tuổi trẻ Tập đoàn sẽ chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Triển khai ứng dụng công nghệ đo đếm, truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu khách hàng, ứng dụng công nghệ thông minh cho phép trao đổi thông tin dữ liệu theo phương thức hai chiều giữa nhà cung cấp dịch vụ điện với khách hàng.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới tư duy trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn, gắn kết với việc bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ; đề xuất cơ chế chính sách cụ thể để động viên, khuyến khích, phát huy tốt năng lực sở trường, sự sáng tạo của mỗi cán bộ đoàn ở từng vị trí công tác, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, hiện đại.

Năm 2021,  dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, tuổi trẻ EVN đoàn kết một lòng, sẵn sàng góp sức cùng Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt tham gia tích cực vào chủ đề năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.


  • 02/02/2021 04:05
  • Nguyễn Lê Nguyên - Bí thư Đoàn Thanh niên EVN
  • 3053