Văn bản của EVN chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2

Ngày 18/12/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản 8255/EVN-KD chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) và Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2.

- Xem Công văn số 9764/BCT-ĐTĐL tại đây.

- Xem văn bản số 8255/EVN-KD tại đây.


  • 18/12/2020 07:32
  • EVN
  • 2436