Văn hóa doanh nghiệp – “chìa khóa” thúc đẩy chuyển đổi số tại EVNHANOI

Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà được xem là điều tất yếu trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp nói chung và của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) nói riêng. Để chuyển đổi số thành công thì văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua để thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp.

Những năm gần đây “chuyển đổi số” là từ khóa liên tục được nhắc đến và ngày càng được đề cập nhiều hơn trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cùng với các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNHANOI cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục vụ hơn 2,8 triệu khách hàng với chất lượng dịch vụ cao nhất.

EVNHANOI ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý vận hành hệ thống điện.

Tính đến thời điểm hiện tại, 100% khách hàng sử dụng điện của Thủ đô đã được lắp đặt công tơ điện tử đo đếm dữ liệu từ xa, 100% khách hàng được quản lý thông tin đầy đủ chi tiết thông qua hợp đồng điện tử, 100% dịch vụ điện được cung cấp theo hình thức điện tử, trực tuyến cấp độ 4… EVNHANOI đã hoàn thành triển khai các ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp và thí nghiệm sửa chữa, giúp chuyển đổi số toàn bộ công tác kiểm tra quản lý vận hành lưới điện từ cách thức thủ công sang thực hiện trên các ứng dụng di động, số hóa đầy đủ dữ liệu vận hành của hệ thống.

Để có được những thành tựu đó, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thời gian qua, EVNHANOI đặc biệt chú trọng đến việc thay đổi nhận thức, đưa toàn thể người lao động cùng tham gia chuyển đổi số với doanh nghiệp.

Đại diện EVNHANOI chia sẻ, một trong những chiến lược mang tính trụ cột của công tác chuyển đổi số là nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp phản ánh tinh thần, cách suy nghĩ và hành động, mục tiêu phát triển của đơn vị. Do đó, với sự thay đổi lớn như chuyển đổi số thì cần phải có một môi trường tích cực hướng tới đổi mới để bắt rễ và phát triển. Nếu công tác chuyển đổi số gặp phải rào cản văn hóa doanh nghiệp thì bất kỳ một nỗ lực cải cách quy trình hay công nghệ nào cũng có ít cơ hội để thành công do không có được sự hưởng ứng và tham gia của các thành viên trong tổ chức.

EVNHANOI thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi tư duy nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV.

Vì thế, trước khi bước vào công cuộc chuyển đổi số, EVNHANOI đã tổ chức hàng loạt đợt đào tạo. Các khóa đào tạo có nội dung từ hành động chiến lược của lãnh đạo Tổng công ty đến việc tổ chức chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ, các khái niệm về ứng dụng công nghệ 4.0 giúp hỗ trợ nâng cao kiến thức cho cán bộ EVNHANOI, giúp họ hiểu được nguyên nhân tại sao phải chuyển đổi số?, chuyển đổi mang đến những cơ hội nào và giúp EVNHANOI giải quyết vấn đề gì?…

Nhờ đó, tư duy làm việc tại EVNHANOI đã thay đổi rõ rệt. Nếu như trước đây với một số nhân viên EVNHANOI, thuật ngữ “chuyển đổi số” vẫn còn là một khái niệm “hàn lâm” thì đến nay, câu hỏi thường trực mà mỗi thành viên EVNHANOI khi thực hiện nhiệm vụ đặt ra chính là “việc này có thể chuyển đổi số được hay không, nếu chuyển đổi thì phải thực hiện như thế nào?”…

Thời gian tới, để hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, EVNHANOI đã xác định mục tiêu nâng cao hơn hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực thi văn hóa doanh nghiệp, đưa văn hóa doanh nghiệp tiếp tục đi sâu hơn nữa vào các lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo, văn hóa số, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của EVNHANOI.


  • 27/03/2023 04:15
  • Hải Phượng
  • 3381