Ý kiến của Bộ TN&MT về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có văn bản số 1086/BTNMT-TNN (ngày 4/3/2020) gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trả lời về phương án kiến nghị vận hành xả nước các hồ chứa các tháng đầu năm 2020 của EVN.

Hạ lưu NMTĐ Hòa Bình

Một số nội dung đáng chú ý trong văn bản này như: Bộ cơ bản thống nhất với đề xuất của EVN về việc điều chỉnh chế độ vận hành của các hồ Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang. Tuy nhiên đề nghị EVN chỉ đạo các chủ hồ chứa, đặc biệt là hồ Hòa Bình phải phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà, bảo đảm việc lấy nước của Nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận hành xả nước của hồ Hòa Bình và lấy đủ lượng nước từ sông Đà để bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương ở phía hạ du để bảo đảm việc vận hành các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước, các hoạt động sản xuất và an toàn của nhân dân ở phía hạ du các hồ chứa nêu trên.

Liên quan đến vấn đề vận hành bảo đảm dòng chảy phía hạ lưu sông Sê San, trên cơ sở kiến nghị của Công ty Phát triển thủy điện Sê San, ngày 10/02/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 620/BTNMT-TNN về việc vận hành điều tiết nước hồ Sê San 4 thời gian từ nay đến hết tháng 04 năm 2020.

Vì vậy, đề nghị EVN chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện Sê San 4A phối hợp chặt chẽ với Công ty phát triển thủy điện Sê San trong việc vận hành, bảo đảm việc xả nước xuống hạ du sông Sê San theo yêu cầu tại Văn bản nêu trên và theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. 2

Đối với các hồ Hủa Na, Cửa Đạt (trên lưu vực sông Mã), hồ Bản Vẽ (trên lưu vực sông Cả) và các hồ A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và ĐăkMi 4 (trên lưu vực sông sông Vu Gia - Thu Bồn): Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị EVN và các chủ hồ phối hợp với các địa phương để thống nhất phương án vận hành xả nước của từng hồ chứa, bảo đảm cấp nước an toàn cho nhân dân phía hạ du trên cơ sở quy định của các Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Mã, Cả, Vu Gia - Thu Bồn và bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, điều chỉnh việc vận hành từng hồ chứa nêu trên cho phù hợp.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban1086BoTNMT2020.pdf