• 14/03/2017

Đây là một trong những mục tiêu của Hội thảo quốc tế "Công nghệ mới về nguồn - lưới điện, năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng" do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Phát triển Ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 14/3, tại Hà Nội.


  • 23/02/2017

Smallworld - bộ ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống lưới điện theo không gian địa lý của Tập đoàn General Electric (GE), là giải pháp đặt nền móng cho việc phát triển lưới điện thông minh.


  • 22/02/2017

Đây là chủ đề hoạt động năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường.


  • 20/02/2017

Sáng kiến “Chế tạo và sử dụng cột thép di động phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện 110 kV” (sáng kiến cột ERS) của Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc (NGC) đã xóa bỏ các hạn chế của cột bê tông ly tâm mà vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các phụ tải khi tiến hành thi công sửa chữa lưới...


  • 17/02/2017

Sáng 17/2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh (BSi) tổ chức Hội thảo “Nhận thức về Quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2013”.


  • 13/02/2017

Đó là giá trị làm lợi từ 490 sáng kiến trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã được áp dụng vào thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNCPC trong năm 2016.


  • 11/01/2017

Ngày 10/1, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã mời người dân huyện Tuy Phong tới tham quan, kiểm tra, giám sát công tác vận hành nhà máy, đặc biệt là công tác quản lý môi trường của nhà máy.


  • 01/01/2017

Ứng dụng KHCN vào quản lý hệ thống đo đếm, góp phần minh bạch hóa công tác kinh doanh điện năng, nâng cao năng suất lao động, từng bước đáp ứng lộ trình phát triển lưới điện thông minh đang được Công ty Điện lực Bắc Ninh triển khai hiệu quả.


  • 26/12/2016

Tập đoàn General Electric (GE) đã nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều giải pháp nâng cao hiệu suất phát điện, kiểm soát khí thải và bảo vệ môi trường sinh thái.


  • 25/12/2016

Hiện nay, việc thi công cọc tiếp địa tại các công trình điện thường được thực hiện thủ công, không đảm bảo an toàn, mất nhiều công sức, nhất là khi đóng cọc tại những nơi có nền đất cứng.