• 26/09/2016

Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS (QLDA) thông báo về thời gian, địa điểm và nội dung thi của kỳ tuyển dụng 01 kỹ sư công nghệ thông tin năm 2016.


  • 16/09/2016

Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thông báo tuyển dụng 01 Kỹ sư công nghệ thông tin.


  • 02/06/2016

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân – Tổng công ty Phát điện 3 có nhu cầu tuyển các kỹ sư kỹ thuật chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Nhiệt, Hóa....


  • 12/11/2015

Hiện, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình (Tổng công ty Phát điện 3) có nhu cầu tuyển dụng 50 kỹ sư các chuyên ngành: Hệ thống điện. Tự động hóa, Nhiệt, Hóa phân tích, Công nghệ thông tin, Cơ khí. Chi tiết xem tại file đính kèm.


  • 04/11/2015

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin (EVNICT) thông báo tuyển dụng các vị trí: Cán bộ trực điều hành hệ thống, cán bộ trực vận hành và xử lý sự cố.


  • 17/08/2015

Bắt đầu từ năm 2015, Trường Đại học Điện lực thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng.


  • 17/06/2015

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông báo số 2234/EVN-TC&NS về kế hoạch tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài năm 2015. Kính mời độc giả xem văn bản tại file đính kèm.


  • 19/05/2015

Tổng công ty Phát điện 1 cần tuyển 02 vị trí Phó Ban Tài chính Kế toán với các nội dung sau:


  • 13/02/2015

Ngày 29/1/2015, Trường Đại học Điện lực (EVNEPU) đã ra thông báo số 157/TBTS-ĐHĐL-SĐH về tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015.


  • 29/04/2014

Ngày 22/4/2014, EVN có Thông báo số 1483/EVN-TC&NS gửi các đơn vị thành viên EVN, Văn phòng/các ban cơ quan EVN về kế hoạch tuyển sinh đào tạo sau đại học nước ngoài năm 2014. Mời Quý độc giả xem Thông báo của EVN và một số tài liệu liên quan tại các file đính kèm.