Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Đ/c Đặng Hoàng An

Tổng giám đốc Tập đoàn

 

Đ/c Đinh Quang Tri

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Đ/c Nguyễn Cường Lâm

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

 Đ/c Nguyễn Tài Anh

 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Đ/c Ngô Sơn Hải

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

 

 

Đ/c Võ Quang Lâm

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

 


  • 08/08/2015 08:15
  • (Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN)