Có bắt buộc đăng ký điện kinh doanh?

Xin hỏi: Quán Internet có bắt buộc phải đăng ký điện kinh doanh không ạ? Tại địa phương tôi, cán bộ điện lực đến bắt buộc gia đình tôi phải đăng ký điện kinh doanh, nếu không đăng ký sẽ cắt điện quán nét của gia đình. Như vậy có đúng không? Xin cám ơn.

Nguyễn Thị Hoa
hieutubg@gmail.com
quán internet X-GAME xã Việt Lập - Tân Yên - Bắc Giang
01/02/2017

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website: evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, và nhận được trả lời như sau:

Thưa Quý khách!

Căn cứ thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014, Qui định về giá bán điện. Tại Điều 3, Chương I, Áp dụng giá bán điện.

Giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng điện theo quy định trong Thông tư.

Bên mua điện có trách nhiệm kê khai đúng mục đích sử dụng điện để bến bán điện tính giá bán điện theo quy định.

Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, bên mua điện phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng.

Như vậy, theo quy định trong Thông tư, trường hợp nhà khách hàng có kinh doanh  Internet, trực tiếp dùng điện vào mục đích kinh doanh dịch vụ thì khách hàng sẽ thuộc đối tượng áp giá kinh doanh.

Gia đình khách hàng dùng điện để kinh doanh Internet nhưng chưa đăng ký với bên bán điện, bên bán điện kiểm tra và yêu cầu khách hàng thực hiện đúng Thông tư Qui định về giá bán điện, ký hợp đồng mua bán điện và áp giá điện đúng mục đích sử dụng điện là hoàn toàn đúng Qui định.

Nếu khách hàng chưa phối hợp thực hiện, trường hợp này khách hàng đã không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký với bên bán điện, bên bán điện có quyền tạm ngừng bán điện.

Trân trọng.


  • 06/02/2017