Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2976/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023.

 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định của Bộ Công Thương, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu toàn quốc năm 2023 là 284,5 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 137,1 tỷ kWh và mùa mưa là 147,4 tỷ kWh.

Thông số đầu vào cơ bản để lập kế hoạch cung cấp điện và vận hành hành hệ thống điện năm 2023 bao gồm: Tốc độ tăng trưởng GDP, điện thương phẩm năm 2023.

Sản lượng mua bán điện thực tế của các nhà máy điện sẽ được xác định theo các quy định liên quan về giá điện và thị trường điện. Các đơn vị phát điện có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác chuẩn bị phát điện, bao gồm đảm bảo công suất sẵn sàng của các tổ máy và thu xếp nguồn nhiên liệu sơ cấu (than, khí dầu) đủ cho phát điện hàng tháng.

Bộ Công Thương đề nghị EVN phát huy vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính trong công tác đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân với chất lượng tốt, ổn định, tin cậy và an toàn; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết văn bản tại đây