Con người là trung tâm trong chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

Trong quá trình chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), công nghệ là phương tiện và con người sẽ là yếu tố quyết định sự thành công.

Mục tiêu xuyên suốt của EVNHCMC giai đoạn 2020 – 2025 là tập trung đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng thành phố thông minh; nhất là nguồn nhân lực được đào tạo về lưới điện thông minh, doanh nghiệp số, dữ liệu lớn, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, không gian lưới điện ngầm; đáp ứng nguồn lực tham gia thị trường điện cạnh tranh. Cùng với đó, Tổng công ty cũng không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ.

Những năm qua, EVNHCMC đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có kỹ năng quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, có bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới.

Với đội ngũ chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề và kỹ sư ASEAN, EVNHCMC tự tin hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 (ảnh chụp trước 27/4/2021)

Tổng công ty cũng đã đào tạo, xây dựng được đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nhóm chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực chuyên môn - kỹ thuật có trình độ quốc tế và khu vực. Xây dựng đội ngũ công nhân, nhân viên nghiệp vụ phù hợp tiêu chuẩn chức danh, có sức khỏe tốt, trình độ tay nghề cao, nắm bắt và làm chủ công nghệ và có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp…

Tính đến nay, trong số hơn 6.500 CBCNV,  EVNHCMC đã có 6 tiến sĩ, 403 thạc sĩ, 66 chuyên gia, 245 công nhân lành nghề. Đặc biệt, Tổng công ty có 148 kỹ sư ASEAN, chiếm 46% trong tổng số kỹ sư ASEAN của cả nước.

EVNHCMC cũng đã hoàn thiện hệ thống đào tạo trực tuyến, đa dạng với nhiều hình thức bao gồm khung chương trình đào tạo cho các hệ thống chức danh thông qua hệ thống E-learning do đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề, kỹ sư ASEAN, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, cán bộ quản lý biên soạn nội dung.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2022 sẽ cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi số, và đến năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số toàn diện, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền nội bộ nhằm làm thay đổi nhận thức của toàn thể người lao động về chuyển đổi số, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được EVNHCMC đặc biệt chú trọng.

“EVNHCMC cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, EVNHCMC phấn đấu, 100% cán bộ quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ngoại ngữ (Anh văn) theo quy chế EVN và của Tổng công ty; 100% các cá nhân đăng bạ Kỹ sư ASEAN đạt chứng chỉ PMP được duy trì và gia hạn hiệu lực của chứng chỉ. Tiếp tục đào tạo và phát triển chuyên gia đầu ngành đủ sức triển khai các thành tựu cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 vào các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động đạt tối thiểu 40 giờ/năm. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho 100% người lao động (chủ yếu là lực lượng công nhân trực tiếp) để đáp ứng yêu cầu của người lao động trong thời đại số.

Đặc biệt, EVNHCMC đã áp dụng mô hình đào tạo nội bộ 70-20-10 (70% học từ trải nghiệm thực tế, thực tiễn công việc, 20% học từ đồng nghiệp và những người xung quanh, 10% học chính thức thông qua các khóa học, chương trình đào tạo) để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, EVNHCMC cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý sử dụng lao động HRMS, thực hiện số hóa và ứng dụng những công cụ thông minh hỗ trợ công tác quản trị nguồn nhân lực, nắm bắt thông tin kịp thời của người lao động để có đủ nguồn lực đưa ra quyết định cho các định hướng chiến lược.


  • 15/08/2021 01:03
  • Hương Thảo
  • 6056