Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN

Ngày 18/8, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Việt Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, từ ngày 15/8/2020 (Quyết định 1199/QĐ-EVN, ngày 15/8/2020).

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Việt Anh - Ảnh: Quang Huy.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tin tưởng, ông Trần Việt Anh sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, đồng thời lãnh đạo tập thể Ban Tổ chức và nhân sự EVN đoàn kết, ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng giám đốc EVN cũng giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức và nhân sự Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn, đặc biệt trong công tác cán bộ, công tác tiền lương, công tác thi đua khen thưởng và tham gia xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2020 -2025.

Ông Trần Việt Anh cam kết với lãnh đạo Tập đoàn sẽ nỗ lực hết sức và không ngừng học hỏi kinh nghiệm các lãnh đạo đi trước, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của EVN.


  • 18/08/2020 09:00
  • Thanh Huyền
  • 13663