Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động Ban QLDA các công trình điện miền Nam

Ngày 11/5, tại TP.HCM, đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) nhân dịp “Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”.

Báo cáo trước đoàn công tác, Chủ tịch Công đoàn SPMB – Bùi Quang Thành cho biết: Trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) và Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), hoạt động Công đoàn SPMB được duy trì và phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động (NLĐ). Nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh; người lao động luôn nêu cao tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà cho người lao động SPMB nhân dịp Tháng Công nhân 2023.

Công đoàn SPMB phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” sát với đặc thù của đơn vị. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn, lấy kết quả phong trào này làm căn cứ trong công tác cán bộ công đoàn. Các phong trào thi đua đã tạo động lực thực sự cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, động viên người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thúc đẩy nhanh hơn quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động của SPMB.

Trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT”, SPMB lập kế hoạch chi tiết và giao nhiệm vụ cho các Tổ công tác triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện qua các năm hoàn thành 100% công việc được giao ở các lĩnh vực quản trị nội bộ; đầu tư xây dựng; Viễn thông công nghệ thông tin; Truyền thông, chuyển đổi nhận thức.

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với BCH Công đoàn SPMB.


Triển khai thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 709 sáng kiến của Công đoàn EVNNPT giai đoạn 2022 – 2023, Công đoàn SPMB đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia. Kêu gọi tinh thần thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất, kết quả có tổng cộng 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Đỗ Đức Hùng đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2022 của Công đoàn SPMB khi đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà EVN, EVNNPT giao. Tập thể CBCNV trên dưới một lòng, chung tay góp sức phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 2022, là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, được EVNNPT công nhận và tuyên dương.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam – Đỗ Đức Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, vượt khó để đưa các công trình lưới điện truyền tải về đích, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân, góp phần đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn các tỉnh/thành phía Nam.

Đứng trước yêu cầu của tình hình, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn SPMB đề ra phương thức hoạt động phù hợp, nhằm đảm bảo vai trò đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; không ngừng nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, hướng đến trở thành công đoàn số, đoàn viên số.

Công đoàn SPMB phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị; giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động thông qua hội nghị người lao động.

Triển khai hiệu quả “Tháng Công nhân” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, tăng cường phối hợp chỉ đạo, tổ chức thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm. Nâng cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua, quyết tâm lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng đến Đại hội Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia khóa IV, và Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 tới đây.

Đồng chí Bùi Quang Thành – Phó Giám đốc SPMB, Chủ tịch Công đoàn SPMB báo cáo tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Bùi Quang Thành – Chủ  tịch Công đoàn SPMB cho biết: Với sự quan tâm sâu sát của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn SPMB tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ này, Công đoàn SPMB hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu: “Tạo động lực mới xây dựng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng để phát triển nhanh và bền vững ngành Điện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Nhân dịp Tháng Công nhân, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng quà động viên người lao động SPMB.


  • 12/05/2023 10:23
  • Xuân Tiến
  • 3921