Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa

Ngày 20/4, Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng 210 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh (70 triệu đồng/căn nhà).

Ông Trần Quang Đông - Ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị (bên trái) đại diện trao kinh phí xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa do Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ cho đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị.

Tiếp nhận hỗ trợ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Thế Lập cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, đơn vị để giúp đỡ những gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Thế Lập khẳng định: “Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng các đơn vị liên quan để khẩn trương chọn đúng đối tượng, triển khai xây dựng nhà tình nghĩa đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Dịp này, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị cũng trao tặng 70 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ các đơn vị để xây dựng 53 nhà tình nghĩa với trị giá từ 70 triệu đồng/nhà đến 100 triệu đồng/nhà.

 


  • 20/04/2022 05:28
  • Phước Thành
  • 6855