Công đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hoạt động giám sát tại TSHPCo

Trong 02 ngày 17-18/7, Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã làm việc tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) nhằm thực hiện quy chế giám sát của Bộ Chính trị trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn giám sát có ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm trưởng đoàn. Về phía Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) gồm có ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn tổng công ty và các thành viên Ban chấp hành Công đoàn EVNGENCO2. 

Tiếp đón và làm việc với Đoàn giám sát, về phía TSHPCo có ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Lê Tấn Duy – Chủ tịch Công đoàn; Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Uông Quang Huy đã công bố Quyết định thành lập đoàn và nội dung thực hiện giám sát, bao gồm: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch CĐĐLVN - Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện TSHPCo đã báo cáo với Đoàn công tác về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Bộ luật Lao động và thỏa ước lao động tập thể tại TSHPCo; các nội dung về mô hình tổ chức, định biên, trình độ lao động, cũng như những thuận lợi, khó khăn và kết quả thực hiện công tác Công đoàn của TSHPCo. Công đoàn TSHPCo đã thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, việc xây dựng, lấy ý kiến của người lao động, ban hành, phổ biến các quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động. Hằng năm Công đoàn TSHPCo đã tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại với người lao động tại nơi làm việc xoay quanh các chế độ, quyền lợi của người lao động.

Công đoàn TSHPCo cũng đã tuyên truyền, vận động cho người lao động về quy chế dân chủ, chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quỹ người lao động cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, thường xuyên tổ chức các hoạt động Công đoàn Công ty, công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác văn hóa – thể thao.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận những kết quả đã đạt được của TSHPCo về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật và của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2. Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị TSHPCo tiếp tục phát huy hơn nữa các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện TSHPCo tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn đánh giá, đồng thời cam kết thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến người lao động để nâng cao hiệu trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn giám sát thực tế tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Trong thời gian thực hiện giám sát, đoàn cũng đã đến kiểm tra thực tế tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.


  • 21/07/2023 10:57
  • Trung Sinh
  • 3347