Công đoàn EVNNPT khẳng định vai trò chăm lo thiết thực và hiệu quả cho người lao động

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, được sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), của Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo, Công đoàn EVNNPT khẳng định vị thế của mình. Nhờ vậy, hoạt động công đoàn được duy trì và phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh.

Người lao động là trung tâm của sự phát triển

Trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được Công đoàn EVNNPT mở rộng với chất lượng ngày càng cao. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp chỉ đạo và tổ chức tốt hội nghị người lao động (NLĐ) theo quy định với nội dung hướng trọng tâm vào việc đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD, duy trì việc làm, ổn định thu nhập, từng bước cải thiện đời sống CNVCLĐ. Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc là cơ sở quan trọng, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo việc làm, đời sống NLĐ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình cấp Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho dự án TBA 500 kV Vân Phong và đấu nối, tháng 4/2023.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp đã tích cực tham gia góp ý, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế, quy định, các văn bản có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Hàng năm, Tổng công ty đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện khảo sát mức độ hài lòng với điều kiện làm việ. Kết quả cho thấy điểm hài lòng và tỷ lệ % hài lòng với điều kiện làm việc của các đơn vị đều cao hơn chỉ tiêu giao được giao (≥ 75%). Qua khảo sát đã tạo kênh trao đổi hai chiều giữa các cấp lãnh đạo và nhân viên đồng thời thể hiện EVNNPT là một Tổng công ty chuyên nghiệp, luôn đặt người lao động vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Công đoàn EVNNPT đã xây dựng và triển khai chương trình “Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2018 - 2023”. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và NLĐ, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong CNVCLĐ.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn EVNNPT đã hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 10 công đoàn cơ sở với số tiền gần 5 tỷ đồng; thăm hỏi 1.388 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà 658 tập thể NLĐ trên các công trình trọng điểm, cấp bách, vùng sâu, vùng xa, trao 15 nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, công đoàn đã đồng hành cùng chuyên môn chăm lo cho NLĐ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng NLĐ để có những đề xuất, hỗ trợ thăm hỏi, động viên kịp thời để từ đó người lao động yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo

Có thể nói, đây là một thế mạnh của Công đoàn EVNNPT trong nhiều năm qua. Hàng năm, Công đoàn EVNNPT phối hợp với Tổng Giám đốc ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với các nội dung thi đua tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty và đơn vị, được cụ thể hóa bằng các chủ đề hàng năm.

Công đoàn EVNNPT trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên tại TP. Cần Thơ.

Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua mũi nhọn, thi đua nước rút, thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm. Trong nhiệm kỳ, đã có 1.425 sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng vào thực tiễn, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 31 Bằng Lao động sáng tạo.

Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách, công trình đồng bộ với nguồn, công trình nâng cao năng lực truyền tải... đã phát huy tối đa hiệu quả, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Kết quả, trong 5 năm qua, 15 công trình được gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành và Tổng công ty.

Đặc biệt, đối với cụm dự án giải tỏa NMNĐ BOT Vân Phong 1, dù gặp rất nhiều thách thức trong quá trình thi công, thời gian thi công ngắn so với dự án có quy mô và tính chất tương tự, nhưng từ phong trào thi đua liên kết trên công trường đã khích lệ động viên lực lượng thi công hoàn thành dự án sớm hơn yêu cầu. Đây là công trình đầu tiên trong toàn quốc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Triển khai thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn EVNNPT đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia. Kết thúc giai đoạn 1, EVNNPT đã thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà Công đoàn Điện lực Việt Nam giao với 272/213 sáng kiến, vượt 59 sáng kiến. Kết thúc giai đoạn 1, Công đoàn EVNNPT được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương, khen thưởng. Kết quả này là tiền đề, động lực, tạo “cú hích” cho giai đoạn 2 của chương trình.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn

Đứng trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn EVNNPT đề ra phương thức hoạt động phù hợp, nhằm đảm bảo vai trò đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; không ngừng nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, hướng đến trở thành công đoàn số, đoàn viên số.

Trong đó Công đoàn EVNNPT tham gia tích cực, có hiệu quả vào các lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ. Hàng năm triển khai hiệu quả “Tháng Công nhân” với phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của CNVCLĐ. Thực hiện tốt các kế hoạch chăm lo CNVCLĐ trong các dịp: Tết Nguyên đán, Tết Lao động, các sự kiện trọng đại…

Tăng cường công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tay nghề, thực hiện chế độ nâng lương, nâng bậc cho CNVCLĐ. Xây dựng các cơ chế nhằm khuyến khích, thu hút lao động giỏi, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho EVNNPT.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua để cổ vũ, động viên CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch hàng của EVNNPT, trước mắt là kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên. Tăng cường phối hợp chỉ đạo, tổ chức thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề trong CNVCLĐ.

Quan tâm xây dựng và chăm lo công tác đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công đoàn; tăng cường tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến... Tăng cường việc đi cơ sở của cán bộ công đoàn các cấp. Tăng cường phối hợp với các công đoàn trong ngành, các liên đoàn lao động các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cùng với những giải pháp sát thực tiễn đã đề ra, Công đoàn EVNNPT tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn EVNNPT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu: “Phát triển EVNNPT đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.


  • 05/06/2023 02:24
  • Xuân Tiến
  • 3875