Công ty Điện lực Phú Yên: Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Ngày 16/5, tại Điện lực Đông Hòa, Công ty Điện lực Phú Yên tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2024.

Gần 40 cán bộ, công nhân thuộc Điện lực Đông Hòa tham gia diễn tập với tình huống cơn bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Phú Yên, gây sự cố làm mất điện hoàn toàn đường dây 22kV sau máy cắt 478/Đập Hàn cấp điện một phần xã Hòa Xuân Nam, xã Hòa Xuân Đông và xã Hòa Tâm.

Công nhân Điện lực Đông Hòa (PC Phú Yên) tham gia dựng cột điện thay thế trong quá trình diễn tập.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Đội Quản lý đường dây và trạm của Điện lực Đông Hòa tiến hành phân vùng các phân đoạn, tổ chức kiểm tra sự cố đường dây và phát hiện một cột điện bị gãy đổ, hỏng 1 bộ xà, 3 sứ đứng, dây dẫn điện trung thế đứt rớt xuống đất tại khoảng cột 56/1-56/2/478/ĐCA.

Đây là tuyến đường dây cấp điện cho phụ tải thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông. Điện lực Đông Hòa báo cáo về Ban Chỉhuy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Phú Yên, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị và nhân lực đến vị trí sự cố tiến hành các bước để khắc phục sự cố bằng cách trồng lại trụ mới, lắp đặt xà sứ, dây dẫn…

Sau khi hoàn tất, đội đã bàn giao đường dây 22kV nhánh rẽ T.805/478/ĐCA đủ điều kiện mang điện cho trực ban điều độ công ty để cho khôi phục cấp điện. Toàn bộ thời gian khắc phục sự cố trong khoảng 2 giờ.

Link gốc


  • 17/05/2024 09:28
  • Theo: baophuyen.vn
  • 1041