Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Công ty Điện lực (PC) Quảng Ngãi đã tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Kinh doanh hiệu quả

Tính đến giữa tháng 12/2023, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đạt và vượt kế hoạch năm đề ra. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2022 (2.222 triệu kWh); giá bán bình quân thực hiện 1.900 đồng/kWh; sản lượng điện tiết kiệm đạt giá trị hàng trăm triệu đồng.

Công ty đã đầu tư nâng cấp lưới điện, đáp ứng nhu cầu dùng điện của người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong năm 2023, công ty đã đầu tư 55 công trình hạ tầng điện, với tổng số vốn hơn 184 tỷ đồng, trong đó 4 công trình lưới điện 110kV, 23 công trình lưới điện trung hạ áp, 1 công trình cấp điện khách hàng chuyên dùng trong và ngoài KCN của tỉnh. Đến nay, 41 công trình đã hoàn thành.

Theo kế hoạch, năm 2024, công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện chất lượng, an toàn. Trong đó, các công trình quan trọng, cấp thiết, đặc biệt là các dự án trọng điểm, tập trung cấp điện cho các phụ tải lớn sẽ được ưu tiên nguồn lực triển khai trước. 

Ngoài ra, công ty tập trung cải tạo theo lộ trình lưới điện nông thôn đã tiếp nhận, đảm bảo chất lượng điện ngày càng tốt hơn, phục vụ nhu cầu người dân vùng nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ dùng điện trong toàn tỉnh đạt 99,95%.

Nhiều hoạt động vì cộng đồng

Năm 2023, phong trào thi đua trong công nhân lao động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua tổ chức công đoàn, công ty đã động viên, thăm hỏi kịp thời các công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đội nghiệp vụ làm nhiệm vụ trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, với số tiền gần 100 triệu đồng. Tổ chức thành công các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động, cuộc thi thợ điện giỏi. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ngãi hiến máu nhân “Tuần lễ hồng EVN"  lần thứ 9 năm 2023

Bên cạnh đó, năm 2023, Công ty Điện lực Quảng Ngãi duy trì các hoạt động an sinh xã hội, như tổ chức thăm và tặng 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho nhân dân xã Sơn Trà (Trà Bồng), là địa phương được UBND tỉnh phân công cho công ty đỡ đầu. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, trong năm, công ty đã xây tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng.

Đặc biệt, liên tục 9 năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, đóng góp vào ngân hàng máu của tỉnh khoảng 1.600 đơn vị máu. Chỉ tính riêng trong “Tuần lễ hồng EVN" lần thứ 9 năm 2023 cán bộ, công nhân viên của công ty đã hiến được 199 đơn vị máu. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên của công ty còn tích cực tham gia Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu và tiểu cầu khi các bệnh viện cần máu cứu người trong trường hợp nguy cấp.

Link gốc


  • 22/12/2023 03:45
  • Theo baoquangngai.vn
  • 2604