Công ty Thủy điện Sơn La là doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu toàn quốc

Tại Hội nghị biểu dương Người nộp thuế tiêu biểu do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức sáng 20/10, Công ty Thủy điện Sơn La vinh dự góp mặt trong danh sách 138 doanh nghiệp được vinh danh có đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020 – 2022.

Đại diện Công ty Thủy điện Sơn La (đứng giữa, hàng đầu) được tuyên dương tại hội nghị

Công ty Thủy điện Sơn La trong giai đoạn 2020 - 2022 là đơn vị dẫn đầu về giá trị, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách tại địa phương các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước của Công ty giai đoạn 2020 – 2022 đạt trên 6.700 tỷ đồng, lũy kế từ khi thành lập đến nay đạt gần 24.000 tỷ đồng. Góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khu vực Tây Bắc.

Cùng với đó, Công ty Thủy điện Sơn La còn thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số cùng ngành thuế, sử dụng 100% hóa đơn điện tử, khai nộp thuế điện tử trên cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.


  • 23/10/2023 02:37
  • Thanh Quý
  • 4476