Đảm bảo điện phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, công tác đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các điểm phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 15-17/5/2023 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo đó, EVNHANOI không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện cho các điểm đảm bảo điện từ 0h00’ ngày 14/5/2023 đến hết 24h00’ ngày 17/5/2023. Cụ thể, EVNHANOI đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho khu vực Trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nhà khách Trung ương, Trung tâm Hội nghị, Nhà khách Bộ Quốc phòng, Nhà khách Hồ Tây.

Tại những địa điểm đặc biệt quan trọng, EVNHANOI cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng. EVNHANOI đã bố trí lực lượng ứng trực và sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.

EVNHANOI đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo điện phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bên cạnh đó, EVNHANOI tăng cường kiểm tra tiếp xúc, đo công suất đường dây và các trạm cần đảm bảo điện, phát hiện kịp thời các trường hợp quá tải, tiếp xúc không an toàn để có phương án xử lý. Ngoài ra, các đơn vị đã xây dựng phương án và diễn tập xử lý sự cố để chủ động trong công tác đảm bảo điện cũng như kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống. Tại các trạm biến áp, đội quản lý cũng thực hiện kiểm tra phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, các công ty Điện lực đã chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng xử lý sự cố cũng như đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

EVNHANOI sẽ đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phương án đảm bảo điện đã lập, bám sát và nắm chắc các yêu cầu đảm bảo điện bổ sung để kịp thời huy động các đơn vị thực hiện.