Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La đã chuẩn bị kỹ cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La vào ngày 12/3, tại Sơn La.

Kỹ sư Công ty Thủy điện Sơn La kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn đánh giá Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn tới các chi bộ.

Cùng với đó, việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội được chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Việc rà soát nhân sự tham gia ban chấp hành được thực hiện nghiêm túc, đang xây dựng Đề án nhân sự theo quy trình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III trên các phương tiện thông tin đại chúng của công ty và tới toàn thể CBCNV.

Tiếp tục rà soát nhân sự tham gia Ban chấp hành, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cần thường xuyên báo cáo công tác tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc về Đảng ủy Tập đoàn để Tập đoàn báo cáo Đảng ủy Khối DNTW theo quy định.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Khương Thế Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La cho biết: Ngay sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La đã kịp thời phổ biến, triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội được Tiểu ban Văn kiện xây dựng xong và đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, đoàn thể, các cá nhân. Trước ngày 20/3/2020 sẽ hoàn thiện theo ý kiến góp ý tại Hội nghị Ban chấp hành, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phê duyệt. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. 


  • 13/03/2020 10:00
  • Ngân Hà
  • 5197