Đảng uỷ EVN tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 8/11, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới gần 1.500 đại biểu tại các điểm cầu, kết nối đến các đơn vị cấp 4 của EVN trên phạm vi toàn quốc.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở EVN có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 diễn ra từ ngày 8/11 – 10/11/2023 với 3 chuyên đề chính: Tuyên giáo, Dân vận; Kiểm tra, Giám sát và chuyên đề Tổ chức. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở EVN

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, trong những năm qua, các cấp uỷ trong Đảng bộ EVN đã luôn giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh và hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. 

Đảng bộ EVN nhiều năm được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá, xếp loại Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả đó là nhờ sự quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ các cấp và sự tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu khai mạc hội nghị

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III đã đề ra, đòi hỏi đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ tham mưu cấp uỷ các cấp phải có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Chính vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đa số cán bộ không được đào tạo chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, tiếp thu những kiến thức mà các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, từ đó triển khai thực hiện thật tốt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại từng đơn vị, góp phần tạo nên sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt tại hội nghị

Tại buổi tập huấn ngày 8/11 với chuyên đề Tuyên giáo, Dân vận, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã truyền đạt nội dung về công tác tuyên giáo của các cấp ủy trong tình hình mới. 

Các chuyên đề tại hội nghị tập huấn năm nay bao gồm những nội dung có tính khái quát cao, cơ bản, cần thiết và đi thẳng vào những vấn đề rất cụ thể nhằm giúp các học viên hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại đơn vị mình.


  • 08/11/2023 10:59
  • H.Linh
  • 3430