Đoàn giám sát chuyên đề của Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Ngày 22/11, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và kết quả thực hiện Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 26/8/2020 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe ông Trịnh Quang Minh, Ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 26/8/2020 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”.

Cụ thể, sau hơn 2 năm thực hiện, các cấp công đoàn trong EVNNPC đã nhận thức đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, đề ra kế hoạch và triển khai đồng bộ, nghiêm túc thực hiện các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Đối với Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 26/8/2020 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”, Công đoàn EVNNPC đã thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền theo định hướng, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực thực hiện quy chế, quy định, tham gia các sự kiện lớn của EVN, EVNNPC.

Ông Trịnh Quang Minh, Ủy viên BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc báo cáo đoàn giám sát chuyên đề. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và việc đẩy mạnh công tác truyền thông trong công đoàn các cấp của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Từ những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN yêu cầu Công đoàn EVNNPC tiếp tục tăng cường vận động CNVC-LĐ tham gia viết tin, bài đăng trên trang tin của đơn vị và website npc.com.vn; website congdoandienluc.org.vn; trang tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tăng cường phối hợp với truyền thông đồng cấp để thực hiện truyền thông công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN cũng đề nghị Công đoàn EVNNPC cần tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, sát thực tiễn, sát với nhu cầu của người lao động; nâng cao tính hấp dẫn, tính giáo dục, thuyết phục; cụ thể hóa nhiệm vụ truyền thông, tổ chức hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực công tác công đoàn; bám sát thực tiễn, phổ biến nhanh nhạy, kịp thời, chính xác những thông tin tích cực, phản ánh khách quan, trung thực những hoạt động người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn công tác cũng trao đổi làm rõ về những đề xuất kiến nghị của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPC tiếp tục tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời báo cáo cấp ủy đảng và Công đoàn Điện lực Việt Nam để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các chuyên đề của đoàn giám sát năm 2023 đề ra.