Đóng điện dự án đường dây 110kV Quảng Xương - Sầm Sơn

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa đóng điện và đưa vào vận hành dự án đường dây 110kV Quảng Xương - Sầm Sơn. Sau 6 tháng thi công, dự án đến nay đã đóng điện và đưa vào vận hành sớm hơn 2 tháng so kế hoạch.

Dự án đường dây 110kV Quảng Xương - Sầm Sơn thuộc chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành Điện giai đoạn 3 (DPL3), với tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng.

Đường dây 110kV Quảng Xương - Sầm Sơn về đích sớm hơn 2 tháng

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây mạch kép 110kV với chiều dài 11,8km; treo dây mạch 2 trên đường dây 110kV Nông Cống – Quảng Xương hiện hữu với chiều dài 13,46km; mở rộng ngăn lộ, lắp đặt thiết bị 02 ngăn đường dây 110kV và ngăn phân đoạn tại TBA 110kV Quảng Xương; xây dựng mới đoạn đường dây 2 mạch từ TBA 110kV Quảng Xương đến đấu nối vào vị trí 47 của đường dây 110kV từ TBA 110kV TP Thanh Hóa – TBA 110kV Sầm Sơn, chiều dài 11,47km. Đoạn xây dựng mới đi qua địa bàn 05 xã của huyện Quảng Xương, 02 xã của thành phố Sầm Sơn, 01 phường thuộc thành phố Thanh Hóa.

Dự án đường dây 110kV Quảng Xương - Sầm Sơn được đầu tư với mục tiêu chống quá tải; đồng thời tăng khả năng liên thông lưới điện 110kV giữa các trạm biến áp 220kV, nhằm nâng cao độ an toàn, ổn định và tin cậy cho lưới điện 110kV Thanh Hóa, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của tỉnh Thanh Hóa. 


  • 20/04/2023 11:13
  • H.Linh
  • 4129