Đóng điện máy biến áp T3 của TBA 110 kV Đồng Văn

Chiều 20/5, Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp T3 của TBA 110 kV Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Dự án được khởi công ngày 01/12/2018, với tổng mức đầu tư 42,2 tỷ đồng, do EVNNPC làm chủ đầu tư.

Như vậy, tổng dung lượng máy biến áp 110 kV cấp điện cho Khu công nghiệp Đồng Văn hiện nay là 315 MVA (5 máy biến áp 110 kV - 63 MVA), đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải mạnh mẽ của khu công nghiệp này, cũng như tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016- 2020. 


  • 21/05/2019 11:31
  • Nguyễn Mạnh Hiên