EVN hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp địa phương bị phong tỏa

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 5601/EVN-TCNS ngày 18/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp địa phương bị phong tỏa.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến nhanh, phức tạp và có nguy cơ lan rộng tới nhiều tỉnh, thành phố.

Tiếp tục tinh thần chỉ đạo theo văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020 về thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp tỉnh/thành phố (địa phương) bị phong tỏa, cụ thể như sau:

Về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh: Các đơn vị thành viên căn cứ văn bản số 1981/EVN-KD ngày 31/3/2020 và văn bản số 2074/EVN-KD ngày 06/4/2020 để xây dựng kế hoạch chi tiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hậu cần, trang thiết bị bảo hộ và nhân lực làm việc của đơn vị trong điều kiện địa phương bị phong tỏa.

Đồng thời, EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Các CBCNV cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc, sử dụng khẩu trang nơi công cộng và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc với khách hàng; đảm bảo ăn, nghỉ hợp lý và tăng cường rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe.

Ngoài ra, các đơn vị cần đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc thông thoáng; tiến hành khử trùng các phòng làm việc hàng tuần; hàng ngày lau sàn nhà và các vật dụng bằng dung dịch khử trùng; trang bị đầy đủ các phương tiện như khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ chống dịch trong trường hợp cần thiết (di chuyển kiểm tra, tiếp xúc khách hàng ngoài đơn vị...) và kiểm tra thân nhiệt hàng ngày đối với CBCNV; đảm bảo các loại nhu yếu phẩm, vật dụng vệ sinh cá nhân và đảm bảo ăn, nghỉ của CBCNV; gửi văn bản cho địa phương để được hỗ trợ di chuyển của CBCNV trong khi làm nhiệm vụ.

Về công tác sử dụng lao động trong điều kiện địa phương bị phong tỏa, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị cần bố trí hợp lý CBCNV trực điều độ, vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng & công nghệ thông tin, vận hành nhà máy điện, trạm biến áp và bộ phận sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố nghỉ tập trung sau ca làm việc, gần nơi làm việc. Nơi nghỉ của các kíp tách biệt nhau sẵn sàng cho việc thay thế, xoay vòng, ứng trực hỗ trợ lẫn nhau. Đối với CBCNV hậu cần, làm việc gián tiếp, phục vụ phụ trợ và trực tiếp sản xuất khác thì làm việc từ xa, tại nhà theo quy định phong tỏa của địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức một bộ phận đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt của CBCNV nghỉ tập trung; có biện pháp giám sát hoặc bảo hộ phòng dịch của người cung cấp dịch vụ để đảm bảo phòng dịch tránh lây cho CBCNV.

Đối với các đơn vị nằm ngoài địa phương bị phong tỏa nhưng có thiết bị, đường dây,…, nằm trong địa phương bị phong tỏa, trong trường hợp bất khả kháng phải xử lý sự cố, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải đảm bảo cách ly theo quy định của địa phương hoặc sẵn sàng các điều kiện sinh hoạt để ở lại trong vùng phong tỏa.

Trong trường hợp CBCNV bị sốt hoặc có biểu hiện mắc dịch bệnh (có biểu hiện như cúm), đề nghị địa phương xét nghiệm hoặc cách ly, điều trị. Đồng thời bổ sung nhân lực cho nhóm, ca, tổ để đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp cần thiết, đơn vị đề xuất với cấp trên hỗ trợ về hậu cần, nhân lực để đảm bảo sản xuất, cung cấp điện an toàn, liên tục.

Tập đoàn yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các Tổng công ty Điện lực, các Tổng công ty Phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn cử thành viên làm đầu mối liên hệ, hỗ trợ và giải quyết những phát sinh kịp thời của đơn vị trong địa phương bị phong tỏa.

Xem/tải văn bản số 5601/EVN-TCNS tại đây


  • 18/08/2020 04:00
  • PV
  • 12077