EVNCPC chuyển đổi mã mạng cho toàn bộ khách hàng đến ngày 15/10

Việc chuyển đổi mã mạng điện thoại di động cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sẽ được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hoàn thành vào ngày 15/10.

Để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu, EVNCPC đã yêu cầu Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung sử dụng công cụ chuyên biệt để hỗ trợ cập nhật thay đổi số điện thoại của khách hàng trên phần mềm CMIS 3.0.

Đồng thời, Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNCPC sẽ cập nhật thay đổi mã mạng điện thoại của khách hàng đang lưu trữ trên phần mềm chăm sóc khách hàng CRM.

Các công ty Điện lực thành viên của EVNCPC được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ các hoạt động, nghiệp vụ có liên quan đến số điện thoại khách hàng trước và sau tiến hành chuyển đổi mã mạng.

Việc thực hiện chuyển đổi mã mạng của các khách hàng dùng điện được EVNCPC thực hiện với tiêu chí chính xác, nhanh chóng, không yêu cầu khách hàng phải tham gia thực hiện thao tác.

Theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin - Truyền thông ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng, thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018. Thời gian quay số song song từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/11/2018; tới 30/6/2019 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi mã mạng tại Việt Nam.

Do đó, việc EVNCPC đặt mục tiêu hoàn thành công tác chuyển đổi mã mạng vào 15/10 (trong thời gian quay số song song) sẽ đảm bảo hoạt động chăm sóc, gửi thông tin tới khách hàng ổn định, không gián đoạn.


  • 14/09/2018 04:50
  • M.Hạnh
  • 334226