EVNCPC được khen thưởng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 16/8, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và phát động phong trào TDBVANTQ trong thời gian tới. Dịp này, EVNCPC được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Nho Chinh - Trưởng Phòng An ninh kinh tế trao Giấy khen cho EVNCPC vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022

Trong những năm qua, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNCPC luôn quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh - chính trị - quốc phòng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và xác định phong trào TDBVANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, ban hành kế hoạch về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ với những giải pháp thiết thực như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cho CBCNV trước những hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế và 100% CBCNV cam kết không để lộ bí mật Nhà nước, bí mật của tổng công ty. EVNCPC cũng vận động và tuyên truyền CBCNV tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy.

Tập thể CBCNV và các tổ chức chính trị xã hội từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, từng cá nhân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, hăng hái tham gia lao động sản xuất đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa phương, chấp hành nghiêm túc pháp luật, nội quy đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt phong trào TDBVANTQ.

EVNCPC phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở như lực lượng bảo vệ chuyên trách, tự vệ, đội xung kích, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, các điển hình tiêu biểu... trong xây dựng phong trào TDBVANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại tổng công ty, các đơn vị và trên địa bàn cơ sở; tích cực động viên người thân trong gia đình, bạn bè gương mẫu thực hiện đúng pháp luật gắn liền với xây dựng “gia đình văn hóa”…

Các đại biểu tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do EVNCPC tổ chức

Cũng trong dịp này, 3 tập thể gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung, Ban Kiểm tra và Thanh tra EVNCPC và 5 cá nhân đã được tổng công ty biểu dương, khen thưởng vì đã có đóng góp vào thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 


  • 16/08/2023 04:34
  • Xuân Thái
  • 4047