EVNGENCO 3: Điểm sáng trong công tác đầu tư - xây dựng

Đầu tư - xây dựng là một trong những lĩnh vực mà Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) nhận được sự biểu dương của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành về kết quả công tác năm 2018.

“Năm vừa qua, công tác đầu tư - xây dựng của EVNGENCO 3 thực hiện vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó, giá trị khối lượng đầu tư giải ngân vượt 19% kế hoạch; tiến độ thi công các dự án trọng điểm đều đạt và vượt, riêng tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã bàn giao sớm 3 tháng so với mục tiêu đề ra”, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị này, ngày 11/1.

Cũng trong năm 2018, Tổng công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu, qua đó, hoàn thành công tác cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn công tác cán bộ, 100% người lao động có việc làm sau cổ phần.

Phát huy những thành quả đã đạt được, bước sang năm 2019 với vô vàn những khó khăn, thách thức, Chủ tịch Dương Quang Thành yêu cầu EVNGENCO 3 cần đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế; chủ động phối hợp với PVN trong việc đảm bảo cung cấp khí; đồng thời có các giải pháp đảm bảo cân đối đủ nguồn than, khí trong và ngoài nước phục vụ cho phát điện, nhất là mùa khô.

Ông Dương Quang Thành cũng yêu cầu Tổng công ty kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ vận hành của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; triển khai xây dựng khu chứa chất nạo vét cảng Vĩnh Tân, đảm bảo tàu tải trọng lớn ra vào. Đặc biệt, cần đưa vào vận hành thương mại dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sớm từ 1 - 3 tháng.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Cùng với đó, EVNGENCO 3 cũng cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường, hoàn thiện bổ sung các thiết bị giám sát, quan trắc môi trường phục vụ việc quản lý vận hành; đẩy mạnh thực hiện đề án ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt  động sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Báo cáo của EVNGENCO 3 cho thấy, dù năm 2018 có nhiều thay đổi trong mô hình hoạt động, Tổng công ty đã đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy các nhà máy điện, đáp ứng theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Trong đó, sản lượng điện sản xuất đạt 33,1 tỷ kWh; năng suất lao động theo sản lượng điện vượt kế hoạch được giao, với 14,9 triệu kWh/người; công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than được đảm bảo.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2018

Cũng trong năm 2018, Phòng Quan hệ cộng đồng tại các nhà máy nhiệt điện than (Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Ninh Bình, Thái Bình 1) đã tiếp đón 60 đoàn là người dân, cán bộ chính quyền địa phương vào tham quan, giám sát công tác sản xuất điện và quản lý môi trường.

Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc cũng đã tính toán, điều hành chào giá hiệu quả trên thị trường điện; phối hợp với các tổng công ty Điện lực tham gia thí điểm vận hành thị trường bán buôn...

Trong năm qua, Tổng công ty cũng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác điều hành, sản xuất kinh doanh như: Triển khai ứng dụng chữ ký số trên phần mềm E-Office; triển khai phần mềm Nhật ký vận hành điện tử cho các nhà máy điện trực thuộc; tiếp tục nghiên cứu ứng dụng IoT trong vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tối ưu các nhà máy điện…

Thực hiện chủ đề năm 2019 ”Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, EVNGENCO 3 sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế; hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phó.


  • 12/01/2019 12:24
  • Bài, ảnh: Thành An - Thùy Lê
  • 20514