EVNHANOI hoàn thành 144 công trình lưới điện trung hạ thế

Là một trong những kết quả công tác đầu tư xây dựng tính đến hết quý III/2018 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI).

Thợ điện Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội sửa chữa trên đường dây đang mang điện

Cụ thể, tổng công suất tăng thêm của lưới điện cấp điện áp 110 - 200 kV là 508 MVA và 71,8 km dây dẫn. 

Đối với lưới điện trung hạ thế, 144 công trình được hoàn thành với năng lực tăng thêm 203 MVA, 457 km dây trung thế, gần 559 km dây hạ thế. 

Tính riêng trong quý III, EVNHANOI đã tăng thêm 172 MVA công suất  và gần 5 km dây dẫn đối với các công trình cấp điện áp 110 - 200 kV; 25 MBA phân phối và hàng trăm km dây dẫn trung hạ thế. 

Bên cạnh công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, EVNHANOI đã áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đồng bộ trong các chương trình quản lý kỹ thuật - vận hành PMIS, GIS, OMS; công nghệ sửa chữa điện nóng; vệ sinh cách điện hotline; trạm biến áp không người trực,... để từng bước hiện đại hóa lưới điện theo lộ trình, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ.