EVNHCMC tổ chức hội thi "Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh"

Ngày 11/7, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức hội thi "Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh", cấp tổng công ty.

Tham dự hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó Trưởng phòng Văn hóa – văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Về phía EVNHCMC có đồng chí Trần Vũ Quang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC và gần 150 thí sinh là cán bộ công nhân viên đến từ các đơn vị trực thuộc tổng công ty. 

Hội thi là dịp để người lao động trong toàn Tổng công ty nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

Hội thi "Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh" cấp Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, các đội thi còn tìm hiểu thêm những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; các thành tựu phát triển về văn hóa của thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...

Qua đó, hội thi "Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh" đã mở ra môi trường giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những cách làm hay của các cấp ủy, đơn vị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty hiểu rõ hơn về vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, nghệ thuật; tìm hiểu, giới thiệu các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố; hiến kế nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đến gần hơn với người lao động tại các đơn vị.


  • 11/07/2023 05:55
  • Văn Thảo - Trang Nhung
  • 3375