EVNNPC đang đi đúng hướng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Đó là khẳng định của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Hội nghị được tổ chức tại Hà Nam, ngày 6/2.

Biểu dương những nỗ lực của EVNNPC về những thành quả đạt được trong công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) và văn hóa doanh nghiệp năm 2017, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết đó là hướng đi đúng và đã cho thấy rõ "sự cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể CBCNV-LĐ của EVNNPC trong việc xây dựng một doanh nghiệp ngành Điện hiện đại, văn minh, ứng xử có văn hóa với khách hàng".

Năm 2017 là năm đầu tiên EVNNPC tổ chức triển khai các hoạt động đổi mới công tác KD&DVKH, chương trình nhận diện thương hiệu với mục tiêu xuyên suốt là lấy khách hàng làm trung tâm. Kết quả, Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu về KD&DVKH do EVN giao.

Trong đó, có 3 Công ty Điện lực là Quảng Ninh, Bắc Giang và Bắc Ninh đã hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông”, thực hiện cấp điện từ lưới điện trung áp và hạ áp sau trạm biến áp công cộng tại Trung tâm Hành chính công. Qua đó, rút ngắn thời gian cấp điện, tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng.

Cũng trong năm 2017, toàn Tổng công ty thực hiện tiếp nhận, giải quyết cấp điện cho 2.313 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 5,22/7 ngày, giảm 1,78 ngày so với quy định.

Tổng công ty đã xây dựng và đưa vào áp dụng chức năng quản lý tiền bảo lãnh và tự động ngắt kết nối khi việc giao thu chạm ngưỡng, đảm bảo độ an toàn đối với việc thu nộp tiền điện qua tổ chức trung gian.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng năm 2017 của EVNNPC đạt 7,86 điểm, tăng 0,01 điểm so với kế hoạch và tăng 0,34 điểm so với năm trước. 

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm (thứ 3, từ phải sang) và Tổng giám đốc EVNNPC Thiều Kim Quỳnh (thứ 4, từ phải sang) trao phần thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao trong công tác KD&DVKH năm 2017 

Trong thời gian tới, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNNPC phải nỗ lực hơn nữa vì “EVNNPC là tổng công ty phân phối có quy mô lớn nhất trong Tập đoàn, nhưng các đơn vị trực thuộc vẫn còn một số chỉ tiêu xếp sau các đơn vị bạn".

Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh, EVNNPC cần tiếp tục hiện đại hóa hệ thống lưới điện, trang bị công cụ sản xuất hiện đại, đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0. “Hiện nay, chúng ta đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, đạt tiêu chí dịch vụ công cấp độ 3. EVNNPC cần phấn đấu đáp ứng dịch vụ công cấp độ 4 trong thời gian tới”, ông Võ Quang Lâm chỉ đạo. Bên cạnh đó, trong năm 2018, Tổng công ty cần số hóa việc quản lý dữ liệu của khách hàng.

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN, ông Thiều Kim Quỳnh – Tổng giám đốc EVNNPC cam kết, năm 2018, với tinh thần không ngừng đổi mới và đổi mới toàn diện từ tư duy tới hành động, EVNNPC phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, mang đến cho khách hàng sử dụng điện chất lượng điện năng tốt và dịch vụ ngày càng hoàn hảo.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của EVNNPC trong năm 2018:

- Điện thương phẩm: 63,9 tỷ kWh, tăng 11,45% so với năm 2017

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 5,5%, giảm 0,13% so với năm 2017

- Tỷ lệ thu tiền điện:  ≥ 99,7%

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI: 973 phút/KH/năm, SAIFI: 12,94 lần/KH/năm, MAIFI: 2,23 lần/KH/năm;

- Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 07 ngày làm việc

- Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2017.