EVNNPC đang thực hiện tốt các chỉ tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Đó là một trong những thông tin đáng chú ý về tình hình hoạt động 10 tháng vừa qua của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và ước thực hiện kế hoạch năm 2022, tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào sáng 22/11. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi làm việc.

Cùng làm việc còn có ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, 10 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đạt 72,8 tỷ kWh, tăng 6,29% so với cùng kỳ năm 2021; ước thương phẩm cả năm 2022 đạt 86,7 tỷ kWh, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số chỉ tiêu khác ước thực hiện cả năm 2022 như: tổn thất điện năng 4,3%, giảm 0,1% so với kế hoạch EVN giao; chỉ số tiếp cận điện năng 3,83 ngày, giảm 0,28 ngày so với năm 2021 và giảm 2,17 ngày so với quy định của EVN. 

Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao nỗ lực của EVNNPC trong 10 tháng đầu năm 2022

Tính đến 31/10/2022, tổng công tơ đo xa tự động của EVNNPC là hơn 7,9 triệu chiếc, chiếm 71,8% tỉ lệ công tơ trên lưới. Dự kiến đến 31/12/2022, số công tơ đo xa tự động là 7,966 triệu chiếc, đạt tỷ lệ 72,29%.

EVNNPC cũng đang tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu đến hết năm 2022 hoàn thành 100% các mục tiêu chuyển đổi số EVN giao. Cụ thể, hoàn thành 11/11 nhiệm vụ EVN giao chung các tổng công ty trong giai đoạn 2021-2022; hoàn thành 8/12 nhiệm vụ EVN giao riêng EVNNPC. Ngoài ra, Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số đến năm 2025 gồm: Xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); Xây dựng kho dữ liệu tập trung của EVNNPC; Chương trình tự động hoá lưới điện trung áp DMS; Xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVN và các ban chuyên môn đánh giá cao nỗ lực của EVNNPC trong 10 tháng đầu năm. Đặc biệt, các chỉ tiêu hiệu quả như tổn thất điện năng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, suất sự cố,… được thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận, EVNNPC đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, bám sát các kế hoạch EVN đề ra. EVNNPC cũng đã đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 27 tỉnh, thành phố phía Bắc; công tác đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu phụ tải được triển khai kịp thời…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu EVNNPC tiếp tục rà soát, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đầu tư xây dựng; đẩy mạnh chuyển đổi số để cùng EVN cán đích mục tiêu cơ bản chuyển đổi số thành công vào năm 2022 và trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Một số kết quả của EVNNPC trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng 10 tháng đầu năm 2022:

- Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: đạt 83,47% về khách hàng, vượt 12,07% so với kế hoạch EVN giao; doanh thu qua kênh thanh toán không dùng tiền mặt đạt 95,49%.

- Cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử: đạt 99,52%, tăng 2,88% so với cùng kỳ. 

- Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4: đạt 99,6%.

- Cung cấp dịch vụ qua môi trường mạng và trả lời từ động: đạt 69,76%.

- Độ tin cậy cung cấp điện: Maifi: 1,6 lần; Saidi: 305,3 phú); Saifi: 3,4 lần.


  • 22/11/2022 11:46
  • HHoa
  • 4959