EVNNPT hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Cam Ranh (Khánh Hoà)

Vào lúc 5h36 ngày 30/10/2022, Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công cả hai dự án: Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và Lắp máy biến áp thứ 2 của Trạm biến áp 220kV Cam Ranh. Các dự án đều do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh được xây dựng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phần đường dây 220kV đấu nối gồm 4 mạch, dài 9,4km đi qua các xã Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đấu nối trạm này chuyển tiếp trên đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm hiện hữu và đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm đang xây dựng. 

Trạm biến áp 220kV Cam Ranh là trạm xây dựng mới, quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 250MVA. Theo kế hoạch, trong giai đoạn này mới lắp đặt 1 máy biến áp. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế về sử dụng điện trong khu vực, cũng như yêu cầu về giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã giao SPMB triển khai ngay dự án lắp máy biến áp thứ 2 của trạm.

Trạm biến áp 220kV Cam Ranh hoàn thành, đóng điện

Trong quá trình triển khai, dự án gặp rất nhiều thách thức như dịch COVID-19 tác động, giá vật tư thiết bị tăng cao, cùng với đó gặp rất nhiều vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và nỗ lực của Ban QLDA, các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan, nên dự án đã được hoàn thành đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Việc hoàn thành Dự án Trạm biến áp 220kV Cam Ranh và phần đường dây đấu nối có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho huyện Cam Lâm nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Dự án đồng thời giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN nói chung.