EVNNPT vượt kế hoạch chỉ tiêu giai đoạn đầu chương trình 10.000 sáng kiến

Với kết quả 239 sáng kiến, giải pháp tính đến ngày 17/5/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã vượt mức 26 sáng kiến so với chỉ tiêu mà Công đoàn Điện lực Việt Nam giao trong giai đoạn đầu của chương trình "10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".

Công ty Truyền tải điện 2 (EVNNPT) ứng dụng thang ra sứ hoàn chỉnh để phục vụ  công tác sửa chữa, quản lý vận hành lưới truyền tải điện 220kV. Đây là một trong những sáng kiến được công nhận.

Với kết quả này, Công đoàn EVNNPT cũng hoàn thành sớm 15 ngày so với tiến độ kết thúc giai đoạn 1 (31/5/2022). 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, Công đoàn EVNNPT đã thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến để giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hoá ý tưởng, sáng kiến của mình. Nhiều công đoàn cơ sở đã vượt chỉ tiêu giao, tiêu biểu là Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 hoàn thành sớm nhất với 51/43 sáng kiến vào ngày 20/4/2022, Công ty truyền tải điện 3 vượt gấp đôi chỉ tiêu với 53/26 sáng kiến, Công ty Truyền tải điện 1 đạt 74/61 sáng kiến, Công ty Truyền tải điện 2 đạt 33/26 sáng kiến. 

Theo đánh giá, chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và kế hoạch "10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CBCNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Qua phong trào cũng góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số, phong trào thi đua chuyển đổi số trong EVNNPT và thúc đẩy thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 709 sáng kiến của EVNNPT giai đoạn 2022 - 2023.

Trong giai đoạn 2 (từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/9/2023), chỉ tiêu kế hoạch của Công đoàn EVNNPT là 496 sáng kiến.


  • 18/05/2022 09:00
  • Đinh Liên
  • 3344