EVNPECC1 thống nhất chủ trương bán Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5

Đây là kết quả đạt được tại Đại hội đồng cổ đông (bất thường) của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) vừa qua.

Đại hội đồng cổ đông EVNPECC1 ngày 2/11, tại Hà Nội

Tại Đại hội ngày 2/11, các cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội, với việc xác định giá bán khởi điểm của Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 (Nhà máy) là 1.390 tỷ đồng, bao gồm cả khoản nợ vay ngân hàng của dự án Sông Bung 5, nhưng không bao gồm thuế GTGT và các loại thuế phí, lệ phí,...

Trường hợp bên mua muốn kế thừa hợp đồng vay vốn tín dụng của Nhà máy, phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại hợp đồng vay vốn tín dụng. Nếu bên mua không kế thừa hợp đồng vay vốn, EVNPECC1 sẽ thực hiện tất toán hợp đồng với ngân hàng cho vay và bên mua có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo quy định hợp đồng.

Nghị quyết Đại hội cũng cho biết, các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình Nhà máy sẽ thuộc về trách nhiệm của EVNPECC1, và sẽ thực hiện đấu giá trong năm 2020.

Thời gian qua, EVNPECC1 đã xúc tiến các phương án nhằm bán nhà máy này vào đầu năm 2018, tuy nhiên do một vướng mắc về một số thủ tục trong hồ sơ tham dự đấu giá của một số đơn vị tham gia chưa đáp ứng các điều kiện của quy chế đấu giá, nên EVN đã căn cứ giám sát và các quy định pháp luật đã chỉ đạo người đại diện phần vốn tại EVNPECC1 dừng cuộc đấu giá này vào cuối năm 2018.

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5:

- Khởi công năm 2007, đi vào hoạt động năm 2012.

- Được xây dựng trên Sông Bung, nằm ở hạ lưu 2 dự án Nhà máy Thủy điện A Vương và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

- Tổng công suất dự án: 57 MW.

- Tổng mức đầu tư: 1.372 tỉ đồng, trong đó vốn tự có của EVNPECC1 là 411,6 tỉ đồng; vốn vay thương mại là 960,4 tỉ đồng.


  • 06/11/2020 02:20
  • Huy P.
  • 3610