Gần 21 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 của Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ, tương ứng đã tiết kiệm 2,46% sản lượng điện thương phẩm, đạt tỉ lệ trên 106%, tỷ lệ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) giao 2,1% sản lượng điện thương phẩm.

Theo Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ, thời gian qua, cùng với việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, văn hóa xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố, công ty cũng đã chú trọng trong công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế để cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện với công ty.

Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR) tự nguyện với các khách hàng để tiết kiệm điện là một trong những giải pháp của Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ - Ảnh: Thành Trung.

Nhằm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảm vận hành lưới điện an toàn, liên tục và ổn định trong cao điểm mùa khô, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực Thành phố Cần Thơ cũng sẽ tăng cường các giải pháp về tiết kiệm điện như: Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR) tự nguyện với các khách hàng sản xuất công nghiệp, khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn; áp dụng tiết giảm điện 50% với các đơn vị chiếu sáng công cộng, tiết giảm tiết kiệm điện tối thiểu 10% với các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, không áp dụng với các trường học và bệnh viện. Với các hộ sử dụng điện sinh hoạt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C và giảm nhu cầu tiêu thụ điện.


  • 25/05/2023 11:25
  • Thành Trung
  • 3484