Giá cổ phiếu Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi tăng hơn 370% sau 10 năm cổ phần hóa

Đến ngày 7/10/2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đạt mốc 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (07/10/2011 - 07/10/2021). So với giá bình quân chào bán năm 2011 là 10.200 đồng/cổ phiếu thì đến nay giá cổ phiếu của ĐHD ở mức 38.000 đồng, tăng 372,5%.

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận của ĐHĐ sau 10 năm cổ phần hóa

Từ khi cổ phần hóa đến nay, ĐHĐ liên tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt bậc với tình hình tài chính được cải thiện đáng kể, các chỉ số về đánh giá tài chính như khả năng thanh toán, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận,... đều đạt và vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu năm 2011 là 1.415 tỷ đồng, ước tính đến cuối năm 2021 là 5.730 tỷ đồng, tăng 404,9 %. Một cột mốc đáng nhớ là ĐHĐ đã trở thành công ty đại chúng và cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch UpCoM với mã chứng khoán DNH vào ngày 19/6/2017. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt bậc đã tạo tiền đề để công ty đủ nguồn vốn đầu tư các dự án nguồn điện mới như: Dự án mở rộng Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim và Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi. Các dự án này góp phần tăng công suất của ĐHĐ từ 642,5MW lên 770MW.

Trước đó, khi triển khai cổ phần hoá, ĐHĐ đã 2 lần chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) vào ngày tháng 30/6/2010 và 15/6/2011, nhưng không có tổ chức tài chính nào tham gia mua cổ phần ngoài các cá nhân nhỏ lẻ. Nguyên nhân lớn nhất là do tình hình tài chính của công ty không tốt tại thời điểm IPO.

Tuy vậy, việc bán đấu giá vẫn hoàn thành. Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ra đời bên cạnh cổ đông lớn duy nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cổ đông nhỏ lẻ chủ yếu là CBCNV của công ty. Sau 30 tháng hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty đã đạt được lợi nhuận bù hết khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giai đoạn trước cổ phần hoá để lại. Năm 2014 là năm đầu tiên công ty bắt đầu có lãi và chia cổ tức cho cổ đông.


  • 06/10/2021 04:30
  • Xuân Tiến
  • 11181