Giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty mẹ EVNGENCO 2 đạt hơn 46,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đã công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đến dự buổi Lễ công bố quyết định có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Tại buổi lễ, đại diện Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) trình bày quá trình thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2).

Giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 được Liên doanh Tư vấn AASC – UHY xác định trên cơ sở Báo cáo tài chính được Kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán và được công bố rộng rãi trên website của đơn vị, cũng như công bố trên Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ trái qua phải: Tổng giám đốc EVNGENCO 2 - ông Trương Hoàng Vũ; Tổng giám đốc EVN - ông Trần Đình Nhân; Phó Chủ tịch CMSC, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ EVNGENCO 2 - ông Hồ Sỹ Hùng; Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương – ông Đinh Thế Phúc; Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 2 - ông Trần Phú Thái.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 được rà soát thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ và minh bạch, đúng trình tự, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành với sự thẩm tra và giám sát của Tổ giúp việc, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, sự kiểm tra của cơ quan thuế, ý kiến chấp thuận về phương án sử dụng đất của Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành liên quan và được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

Trên cơ sở kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 21/KTNN - TH ngày 21/01/2020, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của Liên danh Tư vấn AASC-UHY và EVNGENCO 2, kết quả thẩm tra của Tổ Giúp việc và Ban Chỉ đạo cổ phần hoá, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 150/QĐ-UBQLV ngày 30/03/2020 phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

Theo đó, thông qua giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2019 của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 để cổ phần hoá sau khi có báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Giá trị thực tế Công ty mẹ - EVNGENCO 2 để cổ phần hoá là 46.102.241.909.599 đồng. Trong đó: Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ - EVNGENCO 2 là 26.605.439.524.772 đồng.

Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là tài sản cố định hình thành từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi có giá trị còn lại là 5.694.156.764 đồng được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lý, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 4, Điều 14 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Hiện nay, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN, EVNGENCO 2 khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, dự kiến Phương án cổ phần hoá sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8/2020 và sẽ thực hiện việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12/2020 đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam cho biết, EVNGENCO 2 là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn được UBQLVNN ban hành Quyết định cổ phần hóa và phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. EVN luôn tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và UBQLVNN, quyết liệt trong công tác cổ phần hoá, chủ động chỉ đạo EVNGENCO 2 và các đơn vị liên quan thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Các đại biểu, đại diện nhà đầu tư tham gia chương trình

 


  • 19/05/2020 10:48
  • M.Hạnh
  • 11221