Giải phóng mặt bằng xong 329 vị trí cột trong dự án đường dây 500 kV mạch 3

Đây là một trong những kết quả đạt được sau hơn 3 tháng phát lệnh khởi công dự án này, theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia).

Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban Quản lý các công trình điện miền Trung  đang báo cáo tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ cụm dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Bùi Văn Kiên vừa chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ cụm dự án đường dây 500 kV mạch 3, gồm: Đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2. 

Báo cáo của đơn vị quản lý dự án, toàn tuyến đã kiểm kê được 1.202/1.608 vị trí cột; vận động người dân bàn giao mặt bằng 329/1.608 vị trí cột; đào móng 168/1.608 vị trí cột; đúc móng 89/1.608 vị trí cột.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên biểu dương tinh thần nỗ lực của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, yêu cầu CPMB chủ động làm việc với các cấp để đảm bảo tình hình thu xếp vốn và giải ngân cho dự án.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục phối hợp với các địa phương để đôn đốc và đẩy nhanh thủ tục phê duyệt đơn giá đất; giải quyết vướng mắc về chủ trương hỗ trợ đất.

Đối với nhà thầu xây lắp, ông Bùi Văn Kiên đề nghị tăng cường cán bộ để phối hợp CPMB, chính quyền địa phương vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tập trung thực hiện công tác đền bù phục vụ thi công, cũng như hỗ trợ CPMB phối hợp với Hội đồng bồi thường để kê kiểm các vị trí móng.

Các đơn vị cần lập kế hoạch thi công chi tiết trên cơ sở các mốc tiến độ bàn giao mặt bằng, cung cấp vật tư thiết bị để CPMB có cơ sở điều hành đảm bảo mục tiêu đóng điện công trình trong tháng 3/2020.

Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan đến các đoạn tuyến hiệu chỉnh, chồng lấn với các công trình khác tại địa phương; thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn giám sát để kịp thời xử lý các vướng mắc tại công trường.

Sau hơn 3 tháng triển khai, lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm về những tồn tại, vướng mắc để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.