Hoàn thành 2 công trình lưới điện trọng điểm giải phóng công suất nguồn điện gió tỉnh Cà Mau

2 công trình gồm: Đường dây 110kV Nhà máy điện gió Khai Long - Trạm biến áp 110kV Năm Căn (đoạn Ngọc Hiển – Rạch Gốc) và Trạm biến áp 110kV Rạch Gốc cùng đường dây đấu nối đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNPSC) đóng điện, đưa vào vận hành ngày 29/10. Đây là những công trình trọng điểm cấp điện cho huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (huyện cực Nam của Tổ quốc) và giải tỏa công suất cho các nhà máy điện gió Tân Ân 1 và Viên An.

Hai công trình có tổng vốn đầu tư trên 213 tỷ đồng, do EVNSPC làm chủ đầu tư. Trong đó, đường dây 110kV Nhà máy điện gió Khai Long - Trạm biến áp 110kV Năm Căn có chiều dài 3km; Trạm biến áp 110kV Rạch Gốc có quy mô lắp đặt 01 máy biến áp công suất 40MVA, cùng hệ thống các ngăn lộ, thiết bị, đáp ứng tiêu chí trạm biến áp không người trực.

Trạm 110kV Rạch Gốc 

Quá trình triển khai dự án đường dây 110kV Nhà máy điện gió Khai Long - Trạm biến áp 110kV Năm Căn, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam của EVNSPC và các đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn. Công trình khởi công từ tháng 1/2020, nhưng do vướng mắc về công tác GPMB, nên đến tháng 4/2021 mới đủ điều kiện triển khai thi công. Cùng với đó, ảnh hưởng của dịch COVID-19 hết sức phức tạp, nên ảnh hưởng lớn đến công tác huy động nguồn nhân lực, cung ứng vật liệu xây dựng, vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ công trường... Ngoài ra, tuyến đường dây chủ yếu đi qua khu vực rừng đước, cách đường giao thông từ 200-250m, nên công tác vận chuyển vật liệu cho toàn tuyến gần như phải thực hiện thủ công. 

EVNSPC đã ứng dụng tối đa công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành dự án; đồng thời, bám sát, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục khó khăn do dịch bệnh; hỗ trợ các nhà thầu làm việc với các ban, ngành ở các địa phương có dự án, đăng ký danh sách các lực lượng tham gia thi công của nhà thầu đi cách ly tập trung trước khi triển khai thi công; tổ chức xét nghiệm và bố trí cho những người có liên quan tham gia thực hiện công trình theo mô hình “3  tại chỗ”. Nhờ đó, các công trình đã hoàn thành kịp thời giải tỏa công suất cho 2 nhà máy điện gió Tân Ân 1 (100MW) và Viên An (50MW).


  • 31/10/2021 10:32
  • Nguyễn Thủy
  • 7185