Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN định kỳ tháng 3/2021

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN định kỳ tháng 3/2021. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận và thông qua Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I/2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2021.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thảo luận và thông qua báo cáo điều chỉnh một số nội dung nhiệm vụ tháng 3/2021; Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 (đợt 2).

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/20216 và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 về thi hành Điều lệ Đảng; Công tác phát triển Đảng và một số nội dung khác.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục nghiên cứu các chương trình, kế hoạch trên, nếu có góp ý gửi về các Ban tham mưu của Tập đoàn để bổ sung, chỉnh sửa trước khi ban hành.

Buổi chiều cùng ngày, cũng diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN.

 


  • 23/03/2021 10:20
  • Xuân Tiến
  • 3049