Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên tháng 9/2022 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 30/9, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phiên tháng 9/2022.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Chính – Phó Vụ trưởng Vụ VI (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Hội nghị đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng như: thông qua Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2022; góp ý dự thảo Báo cáo 15 năm hình thành và phát triển Đảng bộ EVN; báo cáo nội dung một số văn bản mới về công tác cán bộ (Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Ban Bí thư về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật).

Ban Thường vụ cũng thông qua nội dung nhiều báo cáo khác như: sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ĐU ngày 01/4/2019 về nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Bên cạnh đó, là một số nội dung về công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

 


  • 30/09/2022 12:00
  • Xuân Tiến
  • 4394