Kết quả thực hiện các hoạt động có tính công ích và trách nhiệm xã hội của EVN năm 2015

EVN công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội trong năm 2015 theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết báo cáo của EVN trong file đính kèm. 

Tinh%20hinh%20thuc%20hien%20NVCI%20va%20TNXH%202015.pdf


  • 06/08/2016 02:10