Khởi động Dự án công trình hiệu quả năng lượng 2023

Dự án Công trình hiệu quả năng lượng năm 2023 được Mạng lưới hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN Vietnam) đã chính thức khởi động hôm 11/3, tại Hà Nội.

Các đại biểu,khách mời cùng kỹ sư trưởng, giám đốc kỹ thuật, nhà tư vấn năng lượng tham dự buổi khởi động giới thiệu dự án - Ảnh: Thành Trung.

Bà Nguyễn Phương Thảo đại diện (EEN-Vietnam) cho biết, dự án Công trình hiệu quả năng lượng 2023 là chương trình đào tạo cấp chứng nhận và hỗ trợ tư vấn hiệu quả năng lượng cho các công trình phi nhà ở. Chương trình được khởi xướng bởi EEN Vietnam cùng sự đồng hành từ Công ty CB Richard Ellis Việt Nam – CBRE Việt Nam (đơn vị tư vấn chiến lược và cung cấp dịch vụ bất động sản) và Hội Kỹ sư trưởng CEA (Hội kỹ sư thiết kế và mô phỏng).   

Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao vị thế kỹ sư trưởng và người quản lý trong việc giải đáp bài toán năng lượng, cũng như đem lại lợi ích kinh tế và môi trường cho khách hàng cùng chủ doanh nghiệp, bao gồm 2 hoạt động chính: Hoạt động đào tạo trực tuyến có cấp chứng nhận về nâng cao hiệu quả năng lượng cho công trình phi dân cư và hoạt động hỗ trợ tư vấn hiệu quả năng lượng cho ít nhất 4 công trình tiêu biểu tại Việt Nam.

Tại buổi khởi động giới thiệu dự án Công trình hiệu quả năng lượng 2023, các đại biểu, khách mời cùng kỹ sư trưởng, giám đốc kỹ thuật, nhà tư vấn năng lượng đã có buổi thảo luận về thách thức trong vận hành công trình nhằm đảm bảo hiệu quả năng lượng nhất.


  • 16/03/2023 10:56
  • Thành Trung
  • 3459