Không để tổn thất điện năng vượt quá 2,15% trên lưới truyền tải

Đó là thông tin được ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết khi trao đổi với evn.com.vn về mục tiêu quản lý tổn thất điện năng năm 2020 của tổng công ty.

Theo ông Lưu Việt Tiến, năm 2019, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) của EVNNPT đã đạt 2,15%, thấp nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty (năm 2008) và về đích trước 1 năm so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Để đạt được thành tích trên, EVNNPT đã củng cố và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giảm TTĐN. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch giao, các đơn vị xây dựng phương án và kế hoạch chi tiết các giải pháp giảm TTĐN để thực hiện.

Các công ty truyền tải điện giao chỉ tiêu TTĐN cho từng Truyền tải điện, có đánh giá thực hiện theo từng tháng, quý, năm và gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giảm TTĐN với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

EVNNPT ứng dụng vệ sinh sứ cách điện khi đang mang điện

Cùng với đó, Tổng công ty không để xảy ra sự cố chủ quan, tìm và xử lý nhanh sự cố để khôi phục chế độ vận hành, đảm bảo các sự cố thoáng qua được tự động đóng lại thành công, đảm bảo kế hoạch về suất sự cố EVN giao. 

Các đơn vị trực thuộc EVNNPT đã chỉ đạo theo dõi sát mức độ mang tải, trào lưu công suất của các đường dây, máy biến áp (MBA); phối hợp và đề xuất với các trung tâm điều độ các giải pháp, phương án để tránh vận hành quá tải, non tải.

Bên cạnh công tác quản lý vận hành, công tác đầu tư xây dựng với việc đảm bảo tiến độ các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giảm TTĐN. Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu ĐTXD năm 2019 trong đó có nhiều dự án vượt tiến độ không những tránh được tình trạng đầy và quá tải trên hệ thống, giúp giảm tổn thất điện năng mà còn góp phần quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 thực hiện soi phát nhiệt nhằm kịp thời phát hiện khiếm khuyết trên lưới điện truyền tải

Theo ông Lưu Việt Tiến, mức TTĐN hiện tại trên lưới điện truyền tải của EVNNPT đã tiệm cận với kỹ thuật và tương đương với mức TTĐN trên lưới điện truyền tải của các nước tiên tiến trên thế giới. Chính vì vậy, năm 2020, Tổng công ty chỉ đặt ra mục tiêu duy trì TTĐN tương đương năm 2019 là 2,15%.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, ngoài thực hiện quyết liệt các giải pháp đã nêu trên, EVNNPT sẽ triển khai khai đề án thử nghiệm tách nối đất dây chống sét, cho một ĐD 500kV và một ĐD 220kV để có số liệu đánh giá phân tích sự ảnh hưởng của việc nối đất khép vòng dây chống sét đến tổn thất điện năng. 

Cùng với đó, Tổng công ty sử dụng dây dẫn tổn hao thấp cho các dự án thay dây, nâng khả năng tải cho các đường dây mới và đường dây hiện hữu. Từng bước trang bị các thiết bị tự động giám sát, đánh giá tình trạng các thiết bị chính lưới điện truyền tải để chủ động phòng ngừa sự cố thiết bị, nâng cao độ an toàn, tính liên tục và độ tin cậy vận hành lưới điện. 

Ngoài ra, Tổng công ty sẽ hoàn thành các dự án trang bị pin mặt trời áp mái để lấy điện tự dùng, giảm sản lượng điện tự dùng lấy từ lưới điện, góp phần giảm TTĐN trong những năm tiếp theo.

Tỷ lệ TTĐN của EVNNPT 5 năm gần đây:

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

TTĐN (%)

2,34

2,36

2,45

2,45

2,15


  • 06/04/2020 09:00
  • Đinh Liên
  • 5495