Nâng công suất TBA 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng) lên 250MVA

TBA 220kV Bảo Lộc (tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vừa được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung nghiệm thu hoàn thành công trình nâng công suất trạm này từ 188MVA lên 250 MVA.

Máy biến áp AT1 thuộc TBA 220kV Bảo Lộc được nâng công suất thành công vào tối 17/11/2019

Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 220kV Bảo Lộc với quy mô: Thay thế MBA 220/110/35kV - 63MVA hiện hữu bằng MBA 220/110/11kV - 125MVA. Ngoài ra, thay thế máy biến áp tự dùng 35/0,4 kV - 250MVA hiện hữu bằng máy biến áp 11/0,4 kV - 250MVA; trang bị chống sét van cho thanh cái 220kV; hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ và các hệ thống khác có liên quan phù hợp với thiết bị lắp mới của Trạm.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Trạm được nâng công suất để đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận; nâng cao khả năng cung cấp điện theo tiêu chí N-1; nâng cao chất lượng điện năng, độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng lưới khu vực.

Đây là công trình cuối cùng nằm trong dự án Nâng công suất các TBA 220kV Quy Nhơn, Nha Trang, Krông Buk, Bảo Lộc, nâng công suất MBA 220kV TBA 500kV Pleiku của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.