Ngày 24/7: Lưu lượng nước về các hồ thủy điện Bắc Bộ giảm nhẹ

Theo Cục An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), ngày 24/7, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ; khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày 23/7.

 

Ảnh minh họa

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ. Các hồ Thác Bà, Bản Vẽ mực nước vẫn thấp.

Riêng các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng) mực nước cao.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; ở khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ.


  • 24/07/2023 02:10
  • B. Hoa
  • 3466